Năng lực và kinh nghiệm

Trang chủ / Năng lực và kinh nghiệm

Năng lực và kinh nghiệm

Với bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn, xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, dự án về công nghệ thông tin tại Trung ương và địa phương, Trung tâm Công nghệ phần mềm và Nền tảng số đã, đang và sẽ chủ trì, tham gia triển nhiều nhiệm vụ, dự án về công nghệ thông tin trong và ngoài ngành tài nguyên và môi trường.

Một số nhiệm vụ, dự án tiêu biểu trong thời gian gần đây:

1. Xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường
Phiên bản 2.0 ban hành kèm Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Triển khai tại địa chỉ: https://monre.gov.vn

3. Hệ thống Quản lý văn bản và hồ sơ điện tử
- Triển khai tại địa chỉ: https://hscv.monre.gov.vn
- Ứng dụng tải về chạy trên iOS (eMonre) , Android (eMonre)

4. Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp ngành TNMT kết nối với HTTT báo cáo quốc gia
- Triển khai tại địa chỉ: https://bcth.monre.gov.vn

5. Hệ thống thông tin tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trong lĩnh vực TNMT
- Triển khai tại địa chỉ: https://pakntt.monre.gov.vn

6. Hệ thống Giám sát tài nguyên nước
- Triển khai tại địa chỉ: https://gstnn.monre.gov.vn

7. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Triển khai tại địa chỉ: https://lgsp.monre.gov.vn

8. Hệ thống Tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu đất đai quốc gia
- Triển khai tại địa chỉ: https://ddqg.monre.gov.vn

9. Hệ thống quản lý CSDL kết quả điều tra phục vụ việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong CSDL đất đai quốc gia.
- Triển khai tại địa chỉ: https://dean06cp.monre.gov.vn
- Ứng dụng tải về chạy trên iOS (DdNo), Android (DdNo)

10. Bộ các sản phẩm, giải pháp phần mềm hỗ trợ quản lý, chuyển đổi số chuyên ngành tài nguyên và môi trường
Triển khai theo các văn bản quy định, văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành. Và có thể triển khai theo đặc thù của từng địa phương. Lĩnh vực đang tập trung, ưu tiên: đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản,...

11. Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT tại một số địa phương, như: Quảng Ngãi (các huyện: Sơn Tịnh, Ba Tơ, Lý Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Minh Long, Trà Bồng); Hà Nam (thành phố Phủ Lý, huyện Thanh Liêm); Sơn La (huyện Phù Yên); TP.Hải Phòng (quận Kiến An, An Hải, Lê Chân);  Long An (các huyện Tân Thạnh, Thủ Thừa);...

12. Tư vấn, thi công dự án về công nghệ thông tin
Đã và đang tư vấn, thi công nhiều dự án vè công nghệ thông tin; chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị tại Trung ương và địa phương.

Lưu ý: Chính sách Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời đối với tất cả các sản phẩm do Trung tâm Công nghệ phần mềm và Nền tảng số cung cấp.