SẢN PHẨM

Trang chủ / Sản phẩm

Hệ thống Thông tin môi trường cấp tỉnh được xây dựng bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và Quyết định số 454/QĐ-BTNMT ngày 03/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu môi trường nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về môi trường tại địa phương, đồng thời sẵn sàng tích hợp vào Hệ thống CSDL môi trường quốc gia, CSDL TNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hệ thống được xây dựng theo hướng là Nền tảng lưu trữ điện tử dùng chung cho tổ chức, doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý, lưu trữ, tích hợp và chia sẻ hồ sơ, tài liệu tin cậy, tuân thủ theo ISO 14721:2012 (Tiêu chuẩn đặc tả kiến trúc hệ thống thông tin lưu trữ mở được các lưu trữ quốc gia lớn trên thế giới áp dụng).

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu là hệ thống phần mềm được sử dụng để kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin khác nhau. Nền tảng này giúp tổ chức và doanh nghiệp dễ dàng truy cập và sử dụng dữ liệu từ các nguồn khác nhau, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Thực hiện việc thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích và chia sẻ thông tin về tài nguyên khoáng sản một cách có hệ thống và hiệu quả. CSDL tài nguyên khoáng sản là nguồn thông tin quan trọng phục vụ cho công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

Giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh bằng giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại; kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin khác tại địa phương và Trung ường theo quy định.

4 Dec

Ngày 04/12/2023, Trung tâm Công nghệ phần mềm và Nền tảng số tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện dự án “Xây dựng phần mềm quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu kiểm kê tài nguyên nước”. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị trong năm 2024. Và cũng là hạng mục đóng vai trò quan trọng triển khai Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2021.

Xem thêm
29 Nov

Chiều 29/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã chủ trì buổi làm việc với Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường và một số đơn vị trực thuộc Bộ về việc thực hiện Dự án làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai quốc gia

Xem thêm