Triển khai thực hiện dự án Xây dựng phần mềm quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu kiểm kê tài nguyên nước

Trang chủ / Tin nội bộ

Triển khai thực hiện dự án Xây dựng phần mềm quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu kiểm kê tài nguyên nước

Ngày 04/12/2023, Trung tâm Công nghệ phần mềm và Nền tảng số tổ chức cuộc họp triển khai thực hiện dự án “Xây dựng phần mềm quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu kiểm kê tài nguyên nước”. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị trong năm 2024. Và cũng là hạng mục đóng vai trò quan trọng triển khai Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1383/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2021.

Hình ảnh cuộc họp

Tham gia chủ trì cuộc họp có ông Nhâm Ngọc Tân, Phó Giám đốc Trung tâm; Ông Hồ Văn Đích, Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách dự án, cùng đại diện các Phòng và bộ phận thuộc đơn vị. Cuộc họp đã thống nhất các nội dung, kế hoạch và phân công nhiệm vụ thực hiện cho từng thành viên tham dự.
Hệ thống phần mềm quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu kiểm kê tài nguyên nước quốc gia phải đảm bảo kết nối với cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên môi trường; tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu kiểm kê tài nguyên nước cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có liên quan theo quy định, cụ thể:
- Đảm bảo cập nhật được các thông tin, dữ liệu kiểm kê, xuất dữ liệu cho tính toán chỉ tiêu tại mục IV.7 Quyết định số 1383/QĐ-TTg.
- Tính toán, tổng hợp, phân loại, lưu trữ dữ liệu, xuất dữ liệu theo đơn vị hành chính, lưu vực sông theo các chỉ tiêu kiểm kê.
- Nhập và xuất ra được các phiếu trắng (biểu mẫu kiểm kê) phục vụ thực hiện công tác kiểm kê tại thực địa.
- Hỗ trợ cán bộ kỹ thuật kiểm kê thực tế tại công trình cập nhật được thông số tại thực địa thông qua ứng dụng chạy trên thiết bị di động (App).
- Đảm bảo cho các cơ quan ở trung ương và địa phương có thể cập nhật, quản lý được thông tin, dữ liệu kiểm kê.
- Hiển thị Bản đồ trực quan trên máy tính và thiết bị di động. Quản lý và hiển thị thông tin công trình khai thác sử dụng, xả nước thải, tài nguyên nước trên sông tại các điểm quan trắc, độ sâu khai thác nước dưới, đất đá bở, nứt nẻ, lưu lượng...
- Hỗ trợ người dân doanh nghiệp có thể cập nhật được thông tin về khai thác sử dụng, xả nước thải và những thông tin về tài nguyên nước ở thực tế thông qua ứng dụng trên thiết bị di động.
- Đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu gồm lọc, chọn dữ liệu để chuyển một số dữ liệu với các hệ thống, cơ sở dữ liệu ngành TNMT cho địa phương và công bố rộng rãi ở cộng đồng.
- Chức năng phân quyền, phân cấp do Cục Quản lý tài nguyên nước quản lý.
- Chức năng về tìm kiếm, lọc dữ liệu, kiểm tra dữ liệu; xác nhận thông tin nhập, cập nhật, báo cáo giữa các cấp.
- Chức năng in ấn ra các sản phẩm (xuất bản in).
- Đảm bảo hiệu năng hệ thống, dễ dàng nâng cấp, mở rộng trong tương lai.

Mô hình kiến trúc hệ thống

Thông tin dữ liệu kiểm kê tài nguyên nước (một phần không thể thiếu trong CSDL tài nguyên nước) phục vụ công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tài nguyên nước và kế hoạch sử dụng nước ở cấp quốc gia, cấp vùng, cấp địa phương; hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên nước, ứng phó với BĐKH, tác động của khai thác, sử dụng nước ở thượng nguồn bên ngoài biên giới và đánh giá an ninh tài nguyên nước quốc gia.

Song song với việc thực hiện hiệu quả đề án Kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025, việc áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại trong các hoạt động quản lý tài nguyên nước là xu thế tất yếu để bắt kịp với sự phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược chuyển đổi số Quốc gia và chương trình chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường.

PV Minh Tuấn