Làm sạch dữ liệu đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

Trang chủ / Tin tổng hợp

Làm sạch dữ liệu đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia

Chiều 29/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã chủ trì buổi làm việc với Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường và một số đơn vị trực thuộc Bộ về việc thực hiện Dự án làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai quốc gia

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), Tổ công tác triển khai Đề án 06 và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục đã chủ trì, phối hợp với Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai, với các đơn vị liên quan trực thuộc các Bộ: Công an, Xây dựng, Y tế, Thông tin và Truyền thông và UBND thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Nam triển khai nhiệm vụ làm điểm việc làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Đến nay, tại thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn thành điều tra, thu thập thông tin tại 100% phường thuộc quận Hoàn Kiếm (18 phường) và quận Hoàng Mai (14 phường); tiếp tục chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, xây dựng CSDL liên kết thông tin với dữ liệu không gian thửa đất của các phường từ phiếu thu thập thông tin.

Tại tỉnh Hà Nam đã cơ bản hoàn thành điều tra, thu thập thông tin tại 100% xã/phường thuộc thị xã Duy Tiên (16 xã/phường) và thành phố Phủ lý (21 xã/phường); tiếp tục chuẩn hóa, làm sạch, chuyển đổi, xây dựng CSDL liên kết thông tin dữ liệu không gian thửa đất của các xã/phường từ phiếu thu thập thông tin.

Quang cảnh tại buổi làm việc

Theo ông Trung, về triển khai làm điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam, Cục và các đơn vị liên quan đã chuẩn hóa, làm giàu, làm sạch, bổ sung, liên kết thông tin (từ phiếu thu thập thông tin) với dữ liệu không gian thửa đất; số thửa đất đã được làm giàu, làm sạch, bổ sung thông tin trong CSDL đạt tỷ lệ ~ 80%. CSDL kết quả điều tra phục vụ việc làm giàu, làm sạch thông tin về đất đai, nhà đang được vận hành trên cơ sở hạ tầng đặt tại Cục.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai làm điểm còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, đối với dữ liệu đất đai, ông Trung cho biết, thông tin, dữ liệu cơ sở dữ liệu đất đai đang vận hành tại địa bàn làm điểm có một số số tờ, số thửa chưa đúng với bản đồ địa chính chính quy; địa chỉ thửa đất (thông tin trên GCN) không đủ độ chi tiết (chỉ có thông tin về tổ dân phố/thôn, xóm không có thông tin về số nhà) và thay đổi nhiều so với thực tế, nên quá trình rà soát, đối soát thông tin mất rất nhiều thời gian, thực tế phải điều tra lại toàn bộ khu vực hành chính; về tổ chức thực hiện, kinh phí…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Quý Kiên ghi nhận các kết quả của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường trong việc triển khai thí điểm làm giàu, làm sạch dữ liệu về đất đai, thông tin nhà ở trong cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia.

Thứ trưởng yêu cầu, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường đánh giá tính thực tiễn, nhất là tính pháp lý của các thông tin thu thập. Từ đó xây dựng Báo cáo các thuận lợi, khó khăn, trên cơ sở đó làm việc với bên C06 (Bộ Công an) thống nhất các giải pháp khắc phục để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

P/S: Dẫn nguồn Báo Tài nguyên và Môi trường.